Tuyển tập đề thi luyện viết chữ đẹp lớp 1(P2)

1724
đề thi luyện viết chữ đẹp
Đề thi luyện viết chữ đẹp

Bộ đề thi luyện viết chữ đẹp năm học 2008-2009

Thời gian thi 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề số 1: Bài tập viết cơ bản

Câu 1: Em hãy viết các chữ cái sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

s,  ư,  ơ,  r,  m,  v,  a,  ê.

ch,    kh,    th,    l,    p,    y

Câu 2: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

giúp đỡ

ướp cá

Câu 3: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ nhỏ.

hí hoáy

hòa bình

khỏe khoắn

đề thi luyện viết chữ đẹp
Giấy thi luyện viết chữ đẹp

Đề thi luyện viết chữ đẹp lớp 1 năm học 2008-2009

Thời gian thi 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề số 2: Bài tập viết trình bày sáng tạo

Câu 1: Em hãy viết các chữ cái sau bằng kiểu chữ viết thường, cỡ vừa (có thể viết đứng hoặc viết nghiêng bằng chữ nét đều hoặc nét thanh nét đậm).

u,  m,  r,  ư,  â,  i,  ơ,  ê.

nh,    qu,    b,    k,    t,    g

Câu 2: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết thường, cỡ vừa (có thể viết đứng hoặc viết nghiêng bằng chữ nét đều hoặc nét thanh nét đậm).

áo choàng

kế hoạch

Câu 3: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết thường, cỡ nhỏ (có thể viết đứng hoặc viết nghiêng bằng chữ nét đều hoặc nét thanh nét đậm).

khoanh tay

khai hoang

ngoan ngoãn

 

Đề thi luyện viết chữ đẹp lớp 1 năm học 2008-2009

Thời gian thi 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề số 3: Bài tập viết cơ bản

Câu 1: Em hãy viết các chữ cái sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

a,  u,  o,  r,  n,  c,  v,  e.

b,    k,    d,    h,  l,   p,  t,   y

Câu 2: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa

tàu thủy

tuần lễ

Câu 3: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều,cỡ nhỏ.

chim khuyên

nghệ thuật

tuyệt đẹp

 

Đề thi luyện viết chữ đẹp lớp 1 năm học 2008-2009

Thời gian thi 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề số 4: Bài tập viết trình bày sáng tạo

Câu 1: Em hãy viết các chữ cái sau bằng kiểu chữ viết thường, cỡ vừa (có thể viết đứng hoặc viết nghiêng bằng chữ nét đều hoặc nét thanh nét đậm).

v,  m,  s,  ư,  ă,  i,  ô,  ê.

h,  đ,  q,  l,   b,   k,   t,   g

Câu 2: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết thường, cỡ vừa (có thể viết đứng hoặc viết nghiêng bằng chữ nét đều hoặc nét thanh nét đậm).

hòa thuận

luyện tập

Câu 3: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết thường, cỡ nhỏ (có thể viết đứng hoặc viết nghiêng bằng chữ nét đều hoặc nét thanh nét đậm).

họp nhóm

múa sạp

cá mập

 

Đề thi luyện viết chữ đẹp lớp 1 năm học 2008-2009 (5/4/2009)

Thời gian thi 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề số 5: Bài tập viết cơ bản

Câu 1: Em hãy viết các chữ cái sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

a,  u,  o,  r,  n,  c,  v,  e.

b,   k,   d,  h,  l,  p,   t,  y

Câu 2: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

hộp sữa

lớp học

cá chép

đèn xếp

bắt nhịp

Đề thi luyện viết chữ đẹp lớp 1 năm học 2008-2009

Thời gian thi 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề số 6: Bài tập viết cơ bản

Câu 1: Em hãy viết các chữ cái sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

v,  m,  s,  ư,  ă,  i,  ô,  ê.

h,  đ,  q,  l,  b,   k,   t,  g

Câu 2: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

búp sen

tấm liếp

giàn mướp

đón tiếp

họa sĩ

 

Đề thi luyện viết chữ đẹp lớp 1 năm học 2008-2009 (11/4/2009)

Thời gian thi 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề số 7: Bài tập viết cơ bản

Câu 1: Em hãy viết các chữ cái sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

a,  u,  o,  r,  n,  c,  v,  e.

b,   k,  d,   h,  l,  p,   t,  y

Câu 2: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

múa xòe

điện thoại

gió xoáy

 

Đề thi luyện viết chữ đẹp lớp 1 năm học 2008-2009

Thời gian thi 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề số 8: Bài tập viết cơ bản

Câu 1: Em hãy viết các chữ cái sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

v,  m,  s,  ư,  ă,  i,  ô,  ê.

h,   đ,  q,  l,   b,   k,   t,   g

Câu 2: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

vỡ hoang

doanh trại

con hoẵng

 

Đề thi luyện viết chữ đẹp lớp 1 năm học 2008-2009 (12/4/2009)

Thời gian thi 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề số 9: Bài tập viết cơ bản

Câu 1: Em hãy viết các chữ cái sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

a,  u,  o,  r,  n,  c,  v,  e.

b,  k,  d,   h,  l,  p,  t,  y

Câu 2: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

loắt choắt

bông huệ

đêm khuya

 

Đề thi luyện viết chữ đẹp lớp 1 năm học 2008-2009

Thời gian thi 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề số 10: Bài tập viết cơ bản

Câu 1: Em hãy viết các chữ cái sau bằng kiểu chữ viết đứng, nét đều, cỡ vừa.

v,  m,  s,  ư,  ă,  i,  ô,  ê.

h,   đ,   q,    l,  b,    t,    g

Câu 2: Em hãy viết các từ ngữ sau bằng kiểu chữ viết thường, cỡ vừa, chữ nét đều.

chùm vải

suối chảy

cái bảng