Đề thi viết chữ đẹp lớp 3 cấp quốc gia

1327
đề thi viết chữ đẹp lớp 3
Các đề thi viết chữ đẹp lớp 3 cấp quốc gia

Tổng hợp các đề thi viết chữ đẹp lớp 3

Các đề thi viết chữ đẹp lớp 3 cấp quốc gia dành cho học sinh khối tiểu học, gồm 3 phần thi và áp dụng cho cả 3 miền: Bắc, Trung và Nam.

Phần 1: Bài viết theo mẫu chữ hiện hành

Thời gian viết bài 15 phút

3 đề thi viết chữ đẹp quốc gia dành cho 3 khu vực: Bắc – Trung – Nam

Đề 1:

C – M (mỗi chữ cái viết 1 dòng cỡ vừa)

Cà Mau (3 dòng cỡ nhỏ)

Có công mài sắt, có ngày nên kim. (3 dòng cỡ nhỏ)

Đề 2:

Đ – N (mỗi chữ cái viết 1 dòng cỡ vừa)

Đà Nẵng (3 dòng cỡ nhỏ)

Đi một ngày đàng, học một sang khôn. (3 dòng cỡ nhỏ)

Đề 3:

K – G (mỗi chữ cái viết 1 dòng cỡ vừa)

Kiên Giang (3 dòng cỡ nhỏ)

Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. (3 dòng cỡ nhỏ)

Phần 2: Bài viết theo mẫu chữ tham khảo

Thời gian viết bài: 15 phút

Đề thi viết chữ đẹp lớp 3 dành cho 3 khu vực: Bắc – Trung – Nam

Đề 1:

Q – B (mỗi chữ cái viết 1 dòng cỡ vừa)

Quảng Bình (3 dòng cỡ nhỏ)

Quê hương tươi đẹp. (3 dòng cỡ nhỏ)

Đề 2:

T – G (mỗi chữ cái viết 1 dòng cỡ vừa)

Tiền Giang (3 dòng cỡ nhỏ)

Tổ quốc yêu quý. (3 dòng cỡ nhỏ)

Đề 3:

N – Đ (mỗi chữ cái viết 1 dòng cỡ vừa)

Nam Định (3 dòng cỡ nhỏ)

Non nước tuyệt vời. (3 dòng cỡ nhỏ)

Phần 3: Bài viết (nhìn – chép ) và trình bày sáng tạo

Thời gian viết bài: 15 phút

Đề thi viết chữ đẹp lớp 3 đề dành cho 3 khu vực: Bắc – Trung – Nam

Đề 1: Chép lại và trình bày bài thơ:

THÌ THẦM

Gió thì thầm với lá

Lá thì thầm với cây

Và hoa và ong bướm

Thì thầm điều chi đây?

Trời mênh mông đến vậy

Đang thầm thì với sao

Sao trời tưởng yên lặng

Lại thầm thì cùng nhau

Phùng Ngọc Hùng (Những bài thơ em yêu)

Đề 2: Chép lại và trình bày bài thơ:

ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước

Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang.

Hoài Khánh (Những bài thơ em yêu)

Đề 3: Chép lại và trình bày bài thơ:

QUẢ DƯA ĐỎ

Từ cát nóng sinh ra

Gió biển xa mặn xót

Chim mang về vị ngọt

Mẹ bổ dưa: Bé cười

Chuyên An Tiêm ngoài đảo

Con đã đọc xong rồi

Miếng dưa: Hình thuyền nổi

Hạt: Óng ánh mồ hôi.

Nguyễn Hữu  Tình (Những bài thơ em yêu)

Các bạn có thể xem thêm các đề viết chữ đẹp lớp 1 trong loạt bài sau đây: Đề thi viết chữ đẹp lớp 1