Cách viết bảng chữ số tiếng việt kiểu 2

2195
bảng chư số
Cách viết chữ số tiếng việt kiểu 2

Bảng chữ số tiếng việt ngoài cách viết theo thông thường (kiểu một) trình bày trong bài:”Bảng chữ số tiếng việt kiểu một“, thì các số 2, 3, 4, 5, 7 còn có kiểu viết 2. So với kiểu viết 1 thì kiểu 2 có cách viết mềm mại, uyển chuyển hơn.

  1. Bảng chữ số 2

+ Độ cao: 4 li ( 5 đường kẻ ngang).

+ Số nét: 1 nét.

Nét viết chữ số 2 là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong trên, thẳng xiên biến điệu lượn hai đầu và thẳng ngang (biến điệu lượn hai đầu như làn song)

  • Cách viết số 2

Đặt bút trên đường kẻ 4, viết nét cong trên (từ trái sang phải ) nối với nét thẳng xiên (từ phải sang trái, từ trên xuống dưới) hơi lượn ở hai đầu. Khi chạm tới đường kẻ 1 thì lượn vòng trở lại (tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ số) viết tiếp nét thẳng ngang (có biến điệu lượn hai đầu như làn song) dừng lại phía trên đường kẻ 1 một chút.

bảng chữ số tiếng việt
Cách viết số 2
  1. Mẫu chữ số 3

+ Độ cao: 4 li ( 5 đường kẻ ngang).

+ Số nét: 2 nét. Nét 1 và nét 2 đều là cong phải.

  • Cách viết số 3

+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 4 viết nét cong phải, đến đường kẻ 3 thì dừng lại

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết tiếp nét cong phải nữa dừng bút ở đường kẻ 2.

bảng chư số tiếng việt
Cách viết chữ số 3
  1. Mẫu chữ số 4

+ Độ cao: 4 li ( 5 đường kẻ ngang).

+ Số nét: 2 nét. Nét 1 là kết hợp của 2 nét: thẳng xiên và thẳng ngang (biến điệu lượn 1 đầu). Nét 2 thẳng đứng

  • Cách viết số 4

+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét thẳng xiên( từ trên xuống dưới, chếch sang trái) đến đường kẻ 2 thì lượn bút trở lại (tạo vòng xoắn nhỏ) viết tiếp nét thẳng ngang (hơi lượn ở đầu bên trái).

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 3 viết nét thẳng đứng (cắt nét ngang) tới đường kẻ 1 thì dừng lại

bảng chữ số tiếng việt
Cách viết chữ số 4
  1. Mẫu chữ số 5

+ Độ cao: 4 li ( 5 đường kẻ ngang).

+ Số nét: 3 nét. Nét 1 thẳng ngang (biến điệu hơi lượn cong ở giữa). Nét 2 thẳng xiên và nét 3 là cong phải

  • Cách viết số 5

+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5 viết nét thẳng ngang hơi võng ở giữa

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút trở lại điểm đặt bút của nét 1 viết nét thẳng xiên đến đường kẻ 3 thì dừng lại

+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2 chuyển hướng bút viết nét cong phải đến đường kẻ 2 thì dừng lại

bảng chữ số tiếng việt
Cách viết chữ số 5
  1. Bảng chữ số 7

+ Độ cao: 4 li ( 5 đường kẻ ngang).

+ Số nét: 4 nét. Nét 1 thẳng xiên (ngắn), nét 2 thẳng ngang (biến điệu hơi lượn cong ở giữa). Nét 3 thẳng xiên và nét 4 thẳng ngang (ngắn).

  • Cách viết số 7

+ Nét 1: đặt bút dưới đường kẻ 5 một chút viết nét thẳng xiên ngắn từ dưới lên đến đường kẻ 5 thì dừng lại

+ Nét 2 từ điểm dừng bút của nét 1 viết tiếp nét thẳng ngang (hơi võng ở giữa) dừng bút ở khoảng rộng gần bằng nửa chiều cao

+ Nét 3: từ điểm dừng bút của nét 2 viết tiếp nét thẳng xiên dài từ trên xuống dưới đến đường kẻ 1 thì dừng lại.

+ Nét 4: từ điểm dừng bút của nét 3 lia bút lên đường kẻ 3 (ngang thân chữ số) viết nét thẳng ngang ngắn cắt ngang nét 3.

bảng chữ số tiếng việt
Cách viết số 7