Những nét cơ bản trong tiếng việt phụ huynh không nên bỏ qua

4325
Những nét cơ bản trong tiếng việt
Những nét cơ bản trong tiếng việt

Những nét cơ bản trong tiếng việt: chữ thường, chữ hoa và chữ số

Chữ viết là phương tiện dùng để ghi chép và trao đổi thông tin trong học tập và đời sống hàng ngày. Vì vậy việc luyện cho trẻ cách viết đúng quy định về hình dạng, kích cỡ và thao tác (quy trình viết) là yêu cầu quan trọng đối với giáo viên cũng như bậc phụ huynh có con đang học tiểu học. Để bé có thể viết đúng bảng chữ cái trong thời gian sớm nhất, bạn chỉ cần giúp bé nắm được cách viết những nét cơ bản trong tiếng việt chudep.com.vn trình bày ngay sau đây:

 1. Những nét cơ bản trong tiếng việt: chữ in thường

Chữ viết thường được cấu tạo từ 5 loại nét cơ bản

 • Nét thẳng bao gồm: thẳng đứng, thẳng ngang và thẳng xiên
 • Nét cong bao gồm: cong kín, cong hở (cong phải, cong trái)
 • Nét móc bao gồm: móc xuôi (móc trái), móc ngược (móc phải) và móc hai đầu
 • Nét khuyết bao gồm: khuyết xuôi và khuyết ngược
 • Nét hất
 1. Những nét cơ bản của chữ in Hoa

Chữ viết hoa được cấu tạo với số nét cơ bản ít hơn chữ viết thường 1 nét (không có nét hất). Mỗi loại nét có thể chia ra các dạng, kiểu khác nhau (kể cả biến điệu).

 • Nét thẳng:

+ Thẳng đứng : lượn ở một đầu hay cả hai đầu

+ Thẳng ngang: lượn hai đầu giống làn song

+ Thẳng xiên: lượn ở một đầu hay lượn cả hai đầu

 • Nét cong:

+ Cong kín : lượn một đầu vào trong

+ Cong hở lượn một đầu hay cả hai đầu vào trong. Bao gồm: cong phải, cong trái, cong trên và cong dưới.

 • Nét móc:

+ Móc xuôi (trái – phải)

+ Móc ngược (trái – phải)

+ Móc hai đầu (trái – phải – trái & phải)

 • Nét khuyết

+ Khuyết xuôi

+ Khuyết ngược

Chú ý:  Đối với một số nét phụ (ghi dấu phụ của con chữ ), cách gọi của chữ viết hoa và viết thường cũng giống nhau:

+ Nét gẫy (trên đầu các chữ cái hoa  (â) , Ê (ê) , Ô (ô): tạo bởi 2 nét thẳng xiên ngắn (trái – phải) gọi là dấu mũ

+ Nét cong dưới nhỏ (đầu chữ cái hoa Ă (ă) gọi là dấu á

+ Nét râu ( ở các chữ cái hoa Ơ (ơ), Ư (ư) gọi là dấu ơ, dấu ư

 1. Những nét cơ bản trong tiếng việt: Chữ số

Chữ số được cấu tạo từ 2 nét cơ bản: nét thẳng và nét cong

 • Nét thẳng:

+ Thẳng đứng

+ Thắng ngang: biến điệu lượn ở một đầu, lượn hai đầu giống làn sóng

+ Thẳng xiên

 • Nét cong:

+ Cong kín

+ Cong hở bao gồm: cong phải – cong trái – cong trên – cong dưới.

Việc nắm được các nét cơ bản trong Tiếng Việt sẽ giúp bé nhanh chóng cải thiện nét chữ của mình đồng thời có thể luyện viết chữ nét thanh nét đậm một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.