Cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt lớp 1

31656
cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt
cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt

Cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt

Khi bước vào lớp 1, bé sẽ được dạy về các con chữ và từng bước làm chủ công cụ chữ viết để phụ vụ cho quá trình học tập và giao tiếp bên ngoài. Nắm được cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt sẽ giúp phụ huynh và giáo viên dễ dàng hơn trong việc mô tả hình dạng, cấu tạo và quy trình viết từng chữ cái tiếng việt cho các em theo đúng quy định trong trường tiểu học do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Đồng thời đây cũng là bước cơ bản để bé có thể luyện tập cách viết chữ nét thanh nét đậm một cách nhanh chóng hơn.

 1. Đầu tiên chúng ta cần phân biệt nét viết và nét cơ bản như sau:
 • Nét viết

Nét viết là một đường viết liền mạch, không phải dừng lại để chuyển hướng ngòi bút hay nhấc bút. Nét viết có thể là một hay nhiều nét cơ bản tạo thành.

Ví dụ như: nét viết chữ cái “c” là một nét cong trái, nét viết chữ cái “e” là hai nét cong phải và trái tạo thành.

 • Nét cơ bản

Là nét bộ phận, dùng để tạo thành nét viết hay hình chữ cái. Nét cơ bản có thể đồng thời là nét viết hoặc kết hợp hai, ba nét cơ bản để tạo thành một nét viết.

Ví dụ như: nét cong trái đồng thời là nét viết chữ cái “c”, nét cong phải kết hợp với nét cong trái để tạo thành nét viết chữ cái “e”.

 • Chú ý: một số nét ghi dấu phụ của chữ cái viết thường có thể gọi như sau:

+ Nét gãy (trên đầu các chữ cái â, ê, ô): tạo bởi 2 nét thẳng xiên ngắn trái phải là dấu mũ

+ Nét cong dưới nhỏ (trên đầu chữ cái ă) là dấu á

+ Nét râu (ở các chữ cái ơ, ư) là dấu ơ, dấu ư

+ Nét chấm ( trên đầu chữ cái i) là dấu chấm

Ở một vài chữ cái viết thườg, giữa hoặc cuối nét cơ bản có tạo thêm một vòng xoắn nhỏ (ví dụ như: chữ  k, b, v, r, s ), sẽ được là nét vòng (nét xoắn, nét thắt).

 1. Cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt: chữ viết thường

Tên 5 loại nét cơ bản sử dụng trong bảng chữ cái viết chữ thường

 • Nét thẳng: thẳng đứng, thẳng ngang, thẳng xiên
 • Nét cong: cong kín, cong hở (cong phải, cong trái)
 • Nét móc: móc xuôi (móc trái), móc ngược (móc phải), móc hai đầu
 • Nét khuyết: khuyết xuôi, khuyết ngược
 • Nét hất
 1. Cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt: chữ viết hoa

Trong bảng chữ cái viết hoa chỉ có 4 nét cơ bản (không có nét hất) bao gồm: nét thẳng, nét cong, nét móc và nét khuyết. Mỗi loại nét có thể chia ra các dạng, kiểu khác nhau (kể cả biến điệu).

 • Nét thẳng:

+ Thẳng đứng : lượn ở một đầu hay cả hai đầu

+ Thẳng ngang: lượn hai đầu giống làn sóng

+ Thẳng xiên: lượn ở một đầu hay cả hai đầu

cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt
Nét thẳng của cách viết chữ Hoa
 • Nét cong:

+ Cong kín : lượn một đầu vào trong

+ Cong hở bao gồm: cong phải – cong trái – cong trên – cong dưới. Nét cong hở lượn một đầu hay cả hai đầu vào trong.

cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt
Nét cong của cách viết chữ Hoa
 • Nét móc bao gồm: móc xuôi (trái – phải), móc ngược (trái – phải), móc hai đầu(trái – phải – trái & phải)
cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt
Nét móc của cách viết chữ Hoa
 • Nét khuyết: khuyết xuôi, khuyết ngược
cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt
Nét khuyết của cách viết chữ Hoa

Chú ý đối với một số nét phụ (ghi dấu phụ của con chữ ) cách gọi chữ cái viết hoa cũng tượng tự như ở chữ cái viết thường.

+ Nét gẫy (trên đầu các chữ cái hoa Â, Ê, Ô): tạo bởi 2 nét thẳng xiên ngắn (trái – phải) là dấu mũ

+ Nét cong dưới nhỏ (đầu chữ cái hoa Ă) là dấu á

+ Nét râu ( ở các chữ cái hoa Ơ, Ư) là dấu ơ, dấu ư

Trên đây là cách đọc các nét cơ bản trong tiếng việt của chữ in hoa và chữ thường. Việc nắm vững các nét cơ bản góp phần quan trọng trong việc hình thành cách viết đúng và nhanh cho trẻ. Chudep.com.vn hy vọng đã mang đến các bạn những thông tin hữu ích về luyện viết chữ đẹp. Chúc các bạn thành công.