Cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt: bảng mẫu chữ số

2956
cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt
Cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt

Cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt trẻ cần phải biết

Nắm được cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt giúp học sinh hình dung biểu tượng của chữ viết và chữ số một cách dễ dàng hơn. Giống như chữ viết, chữ số cũng được cấu tạo từ các nét cơ bản khác nhau. Các nét cơ bản của chữ viết thường và viết hoa phong phú về số nét và kiểu viết hơn chữ số. Nét cơ bản trong bảng mẫu chữ số gồm 2 loại là nét thẳng và nét cong. Mỗi loại có thể chia ra các dạng, kiểu khác nhau ( riêng dạng thẳng đứng không có biến điệu). Tên gọi các dạng, kiểu dưới đây dùng để mô tả cấu tạo hình dạng của chữ số khi dạy cho các em học sinh lớp 1 trong quá trình tập viết cũng như luyện viết chữ nét thanh nét đậm sau này.

  1. Nét thẳng viết chữ số bao gồm: thẳng đứng, thẳng ngang và thẳng xiên

+ Thẳng đứng: giống với cách viết nét đứng chữ thường

+ Thắng ngang: biến điệu lượn ở một đầu, lượn hai đầu – làn song

+ Thẳng xiên: giống với nét xiên của chữ in thường

Cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt
Các loại nét thẳng trong bảng mẫu chữ số
  1. Nét cong viết chữ số bao gồm cong kín và cong hở

+ Cong kín: giống với nét cong kín của chữ viết thường

+ Cong hở bao gồm: cong phải – cong trái – cong trên – cong dưới. Cách viết của nét cong hở phải và cong hở trái giống trong cách viết của chữ in thường.

Cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt
Các loại nét cong trong bảng mẫu chữ số

Theo cỡ chữ vừa, tất cả các chữ số đều có độ cao 2 đơn vị ( 4 ô vuông nhỏ) và rộng 1 đơn vị, chỉ riêng chữ số 1 là rộng 0,5 đơn vị.

+ Nhóm chữ số chỉ có nét thẳng: 1, 4, 7

+ Nhóm chữ số có nét thẳng kết hợp nét cong: 2, 3, 5

+ Nhóm chữ số chỉ có nét cong: 0, 6, 8, 9

Tuy nhiên các chữ số: 2, 3, 4, 5, 7 có hai kiểu viết khác nhau, tùy theo sở thích mà phụ huynh có thể dạy bé một hoặc cả hai kiểu viết. Cách viết bảng mẫu chữ số sẽ được chudep.com.vn trình bày chi tiết trong bài :” Cách viết mẫu chữ số trong Tiếng việt”.