Cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt

9762
cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt
cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt

Quy ước đơn vị chữ (đvc), đường kẻ ngang, dọc, ô li trong cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt

Nắm được cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt sẽ giúp quá trình luyện viết của bé nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đầu tiên là các quy ước khi luyện viết chữ như: Đường kẻ (đk) ngang gồm đường kẻ đậm, đường kẻ 1, đường kẻ 2. Khoảng giới hạn giữa hai đường kẻ ngang là một li. Ô giới hạn giữa hai đường kẻ ngang và hai đường kẻ dọc là ô li đơn vị chữ (đvc).

Sau đây là cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt:

  1. Nét xiên, xổ thanh đậm

Cao 2 đơn vị, rộng 1 đơn vị. Khi viết lưu ý tạo thanh đậm rõ ràng, đưa lên nhẹ tay – đưa xuống hơi nhấn bút để tạo nét đậm.

Điểm đặt bút trên đường kẻ đậm ở góc ô đưa lên một nét theo hướng xiên phải đến đường kẻ 2 thì kéo xuống nét xổ trùng với đường kẻ dọc, khi đến đường kẻ đậm lại xiên lên – rồi kéo xuống tiếp tục như vậy cho đến hết dòng.

  1. Nét móc hai đầu

Điểm đặt bút giữa đơn vị chữ (giữa ô li) đưa lên theo hướng xiên phải đến gần đường kẻ 1 – lượn cong tròn đầu rồi kéo xuống trùng với đường kẻ dọc – đến đường kẻ đậm thì lượn cong đưa lên, dừng bút giữa đơn vị chữ.

cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt
Cách luyện tập nét xiên và nét móc hai đầu
  1. Nét cong kín

Điểm đặt bút trên đường kẻ 1 giữa hai đường kẻ dọc – viết một nét cong tròn đều sang trái đến đường kẻ đậm lượn cong sang phải đưa lên, điểm dừng bút trùng với điểm đặt bút.

Chú ý: Nét cong tròn đều hình ô van, hai đầu thon, ở giữa phình, nét đậm bên trái, rộng ¾ đơn vị chữ.

cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt
Cách luyện tập nét cong kín
  1. Nét khuyết trên

Điểm đặt bút giữa đơn vị chữ đưa một nét xiên qua điểm giao nhau giữa hai đường kẻ lượn dần lên đến độ cao 2,5 đơn vị thì kéo xuống trùng với đường kẻ dọc, dừng bút tại đường kẻ đậm.

  1. Nét khuyết dưới

Điểm đặt bút tại đường kẻ 1 – kéo xuống qua đường kẻ đậm xuống hết một li dưới đường kẻ đậm lượn cong xuống giữa li tiếp – rồi đưa nét xiên lên cắt nét kéo xuống tại đường kẻ đậm, dừng bút giữa đơn vị chữ.

Khi viết lưu ý phần đầu của nét khuyết (trên – dưới) cần có độ thon nhất định, không được vuông hoặc nhọn.

cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt
Cách luyện tập nét khuyết trên và nét khuyết dưới

Lưu ý:

Khi dạy bé cách viết các nét cơ bản trong tiếng việt, phụ huynh cần chú ý quan sát để nhắc nhở các em về chiều rộng, chiều cao, điểm đặt bút, hướng di chuyển và hình dáng nét chữ sao cho thật hài hòa.