Cách viết chữ n đẹp thường và hoa

3094

Luyện tập các cách viết chữ n đẹp

Cũng giống như khi luyện viết chữ m, cách viết chữ n đẹp hoa cũng có 2 kiểu viết với các nét tương đồng với chữ m. Khi viết cần chú ý điểm đặt bút, dừng bút và các đường nét chữ đi qua. Viết đúng quy trình và mẫu của chữ này thì mới chuyển qua chữ khác.

  1. Cách viết chữ n đẹp thường

Chữ n thường cấu tạo gồm 2 nét: móc xuôi và móc hai đầu

  • Nét 1: móc xuôi trái

Đặt bút giữa đường kẻ 2 và đường kẻ 3 viết tiếp nét móc xuôi trái chãm đường kẻ 3. Dừng bút ở đường kẻ 1

  • Nét 2: móc hai đầu

Từ điểm dừng bút của nét 2, rê bút lên gần đường kẻ 2 để viết tiếp nét móc hai đầu độ rộng bằng nét 2. Dừng bút ở đường kẻ 2.

cách viết chữ n đẹp
Cách viết chữ n đẹp thường
  1. Cách viết chữ N hoa (kiểu 1)

Chữ N hoa cấu tạo gồm 3 nét: móc ngược, thẳng xiên và móc xuôi

  • Nét 1: móc ngược trái

Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, hơi lượn sang phải, khi chạm tới đường kẻ 6 thì dừng lại

  • Nét 2: thẳng xiên

Từ điểm dừng bút của nét 1 chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng xiên, tới đường kẻ 1 thì dừng lại

  • Nét 3: móc xuôi phải

Tử điểm dừng bút của nét 2 chuyển hướng đầu bút để viết nét móc xuôi phải từ dưới lên (hơi nghiêng sang bên phải) đến đường kẻ 6 thì lượn cong xuống. dừng bút ở đường kẻ 5.

cách viết chữ n hoa
Cách viết chữ N hoa (kiểu 1)
  1. Cách viết chữ N hoa (kiểu 2)

Chữ N hoa cấu tạo gồm 2 nét: nét móc và nét cong

  • Nét 1: móc hai đầu

Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc hai đầu trái, hai đầu đều lượn vào trong. dừng bút giữa đường kẻ 2

  • Nét 2: lượn ngang và cong trái

Từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút lên đoạn nét móc ở  đường kẻ 5 viết nét lượn ngang rồi chuyển hướng  đầu bút trở lại để viết tiếp nét cong trái dừng bút ở đường kẻ 2

Chú ý: cần ước lượng 2 khoảng cách vừa phải giữa nét 1 và nét 2, tạo vòng xoắn nhỏ khi viết nét lượng ngang liền với cong trái.

cách viết chữ n hoa
Cách viết chữ N hoa (kiểu 2)

 Trong 2 kiểu viết hoa trên thì kiểu một được sử dụng phổ biến hơn.