Cách viết chữ y thường và hoa

2552

Hướng dẫn cách viết chữ y

Đây là nhóm chữ  viết hoa cuối cùng trong bảng chữ cái. Cách viết chữ y và chữ u cũng khá giống nhau vì có sự tương đồng về cấu tạo các nét. Trong bài viết này, chudep.com.vn chia sẻ đến các bạn cách viết chữ y, x viết hoa và viết thường.

 1. Cách viết chữ x thường

Chữ x thường cấu tạo gồm 2 nét: nét cong phải và trái

 • Nét 1: cong phải

Đặt bút dưới đường kẻ 3 một chút viết nét cong phải. dừng bút ở khoảng giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2.

 • Nét 2: cong trái

Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút sang phải đến dưới đường kẻ 3 một chút để viết tiếp nét cong trái cân đối với nét cong phải

Chú ý: hai nét cong (phải, trái) chạm lưng vào nhau, tạo ra hai phần đối xứng.

Cách viết chữ x
Cách viết chữ x thường
 1. Cách viết chữ X hoa

Nét móc hai đầu trái, thẳng xiên (lượn hai đầu) và móc hai đầu phải

Đặt bút trên đường kẻ 5 viết nét móc hai đầu trái rồi vòng lên viết tiếp nét thẳng xiên lượn ở hai đầu (từ trái sang phải, lên phía trên) xiên chéo giữa thân chữ tới đường kẻ 6 thì chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét móc hai đầu phải (từ trên xuống) cuối nét lượn vào trong dừng bút trên đường kẻ 2

Chú ý: cần viết cho cân đối các phần giống nhau

 1. Cách viết chữ y thường

Chữ y thường cấu tạo gồm 3 nét: nét hất, nét móc và nét khuyết

 • Nét 1: nét hất

Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét hất, đến đường kẻ 3 thì dừng lại

 • Nét 2: móc ngược phải

Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút đển viết nét móc ngược phải.

 • Nét 3: khuyết ngược

Từ điểm dừng bút của nét 2, rê bút thẳng lên đường kẻ 3 (trên) rồi chuyển hướng ngược lại để viết nét khuyết ngược, kéo dài xuống đường kẻ 4 dưới. dừng bút ở đường kẻ 2 (trên).

Cách viết chữ y
Cách viết chữ y thường
 1. Cách viết chữ Y hoa

Chữ Y hoa cấu tạo gồm 2 nét: nét móc và nét khuyết

 • Nét 1: nét móc

Đặt bút trên đường kẻ 5 viết nét móc hai đầu, đầu móc bên trái cuộn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài. Dừng bút giữa đường kẻ 2 và đường kẻ 3.

 • Nét 2: khuyết ngược

Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút thẳng lên đường kẻ 6 rồi chuyển hướng ngược lại viết nét khuyết ngược kéo dài xuống đường kẻ 4(dưới) dừng bút ở đường kẻ 2 (trên).

Cách viết chữ y
Cách viết chữ y hoa

Bảng chữ cái Tiếng Việt với 29 chữ cái với cách viết hoa và thường đã được chudep.com.vn trình bày trong loại bài về chữ cái. Chudep.com.vn hi vọng bạn đã tìm ra cách viết tốt nhất để rèn luyện và hướng dẫn cho các bé để có những nét chữ ngày càng đẹp hơn. Chúc các bạn thành công