Cách viết chữ hoa đẹp (A, Ă, Â)

2476
cách viết chữ hoa đẹp
Hướng dẫn bé cách viết chữ A hoa

Hướng dẫn quy trình cách viết chữ hoa đẹp vừa nhanh vừa dễ thực hiện.

Trước khi học cách viết chữ hoa đẹp, chúng ta cần nắm rõ quy trình viết của từng chữ. Đối với các em nhỏ, phụ huynh cần giảng giải cho trẻ hiểu các nét cơ bản của chữ tiếng việt, giúp các em có cái nhìn khái quát, rõ ràng hơn trước khi bắt đầu học cách viết chữ hoa đẹp.

Trong bài viết này, chudep.com.vn xin giới thiệu cách viết chữ hoa đẹp của chữ: A, Ă, Â.

 1. Cách viết chữ hoa đẹp chữ A

Đặc điểm: cao 5 li, viết 3 nét.

Cấu tạo :

 • Nét 1 gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn sang bên phải ở phía trên.
 • Nét 2 là nét móc ngược phải.
 • Nét 3 là nét lượn ngang

Cách viết:

 • Nét 1: đặt bút ở đường kẻ 3, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, lượn sang phải ở phía trên đến đường kẻ 6 thì dừng lại.
 • Nét 2 : từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết tiếp nét móc ngược phải, đến đường kẻ 2 thì dừng lại.
 • Nét 3: từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên khoảng giữa thân chữ gần phía bên trái nét 1, viết nét lượn ngang thân chữ từ trái qua phải, dừng bút cách bên phải nét 2 một đoạn ngắn.
Cách viết chữ hoa đẹp
Cách viết chữ A hoa

 1. Cách viết chữ hoa đẹp chữ Ă

Đặc điểm: cao 5 li, viết 4 nét.

Cấu tạo : – Nét 1 gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn sang bên phải ở phía trên.

 • Nét 2 là nét móc ngược phải.
 • Nét 3 là nét lượn ngang
 • Nét 4 là nét cong dưới nhỏ trên đỉnh đầu chữ A (dấu á)

Cách viết:

Cách viết chữ hoa đẹp chữ Ă : các nét 1, 2, 3 giống như viết chữ A.

 • Nét 4 viết nét cong dưới nhỏ trên đỉnh đầu chữ A (dấu á)
Cách viết chữ hoa đẹp
Cách viết chữ A hoa
 1. Cách viết chữ hoa đẹp chữ Â

Đặc điểm: cao 5 li, viết 5 nét.

Cấu tạo : – Nét 1 gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn sang bên phải ở phía trên.

 • Nét 2 là nét móc ngược phải.
 • Nét 3 là nét lượn ngang
 • Nét 4, 5 là hai nét thẳng xiên ngắn nối nhau tạo nét gãy, nhọn ở phía trên (dấu mũ).

Cách viết:

Cách viết chữ hoa đẹp chữ Â các nét 1, 2, 3 giống như viết chữ A và chữ Ă.

 • Nét 4 và nét 5 viết nét thẳng xiên ngắn trái nối với nét thẳng xiên ngắn phải để đạo dấu mũ ( đầu nhọn của dấu mũ chạm đường kẻ 7) trên đầu chữ A
Cách viết chữ hoa đẹp
Cách viết chữ A hoa

Tiếp theo là cách viết chữ hoa đẹp các chữ B,C,D .