Cách viết chữ hoa đúng chuẩn (I, K, L, M, N)

3798
bảng chữ cái tiếng việt
Cách dạy trẻ viết chữ chữ Hoa

Cách viết chữ hoa đẹp ngay từ những nét bút đầu tiên 

Đến bài này chudep.com.vn tin chắc bạn đã tìm ra cho mình cách viết chữ hoa như thế nào là đẹp nhất. Chúng ta đã học qua cách viết chữ hoa các chữ A, Ă, ÂB, C  D và  E, G, H, chỉ còn vài chữ nữa thôi, các bạn  hãy cùng chudep.com.vn tìm hiểu về cách viết chữ hoa của các chữ còn lại nhé!

 1. Cách viết chữ hoa chữ I

Đặc điểm: Cao 5 li , viết 2 nét .

Cấu tạo:

 • Nét 1 là kết hợp của 2 nét cơ bản cong trái và lượn ngang.
 • Nét 2 là nét móc ngược trái (đầu nét hơi lượn, đuôi nét lượn hẳn vào trong gần giống nét 1 ở chữ B

Cách viết:

 • Nét 1 đặt bút trên đường kẻ 5 viết nét cong trái rồi lượn ngang giống nét đầu ở chữ H.
 • Nét 2 từ điểm dừng bút của nét 1, hơi lượn xuống để viết nét móc ngược trái khi chạm đường kẻ 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong, dừng bút trên đường kẻ 2 (chân nét móc rộng hơn nét cong ở đầu chữ)
cách viết chữ hoa đẹp
Cách viết chữ I hoa
 1. Cách viết chữ hoa đẹp chữ K

Đặc điểm: Cao 5 li , viết 3 nét .

Cấu tạo:

 • Nét 1& 2 giống cấu tạo chữ I
 • Nét 3: là kết hợp của 2 nét cơ bản móc xuôi phải và móc ngược phải nối liền nhau tạo một vòng xoắn nhỏ ở giữa thân chữ

Cách viết:

 • Nét 1 đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái rồi lượn ngang giống nét đầu ở chữ H và I.
 • Nét 2 từ điểm dừng bút của nét 1, hơi lượn xuống để viết nét móc ngược trái khi chạm đường kẻ 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong, dừng bút trên đường kẻ 2
 • Nét 3 từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đường kẻ 5 để viết nét móc xuôi phải đển khoảng giữa thân chữ thì lượn vào trong và tạo vòng xoắn nhỏ lồng vào thân nét móc (nét 2) rồi viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút trên đường kẻ 2
cách viết chữ hoa đẹp
cách viết chữ K hoa
 1. Cách viết chữ hoa chữ L

Đặc điểm: Cao 5 li , viết 1 nét .

Cấu tạo: là kết hợp của 3 nét cơ bản cong dưới lượn dọc và lượn ngang nối liền nhau tạo vòng xoắn to ở đầu chữ (gần giống phần đầu các chữ C, G) và vòng xoắn nhỏ ở chân chữ (giống chân chữ D)

Cách viết: đặt bút trên đường kẻ 6, viết nét cong dưới lượn trở lên đường kẻ 6, chuyển hướng bút viết tiếp nét lượn doc (lượn hai đầu) rồi chuyển hướng bút viết tiếp nét lượn ngang (lượn hai đầu ) tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ, dừng bút trên đường kẻ 2

cách viết chữ hoa đẹp
cách viết chữ L hoa
 1. Cách viết chữ hoa chữ M

Đặc điểm: Cao 5 li , viết 4 nét .

Cấu tạo:

 • Nét 1 là nét móc ngược trái (gần giống nét 2 ở chữ K nhưng hơi lượn đầu sang phải)
 • Nét 2 là nét thẳng đứng hợi lượn một chút ở nét cuối
 • Nét 3 là nét thẳng xiên hơi lượn ở 2 đầu
 • Nét 4 là nét móc ngược phải

Cách viết:

 • Nét 1đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét móc từ dưới lên hơi lượn sang phải khi chạm tới đường kẻ 6 thì dừng lại.
 • Nét 2 từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng đứng (cuối nét hơi lượn sang trái một chút), dừn bút ở đường kẻ 1
 • Nét 3 từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng xiên (hơi lươn ở 2 đầu) từ dưới lên tới đường kẻ 6 thì dừng lại
 • Nét 4 từ điểm dừng bút của nét 3, chuyển hướn đầu bút để viết tiếp nét móc ngược phải ,dừng bút trên đường kẻ 2
cách viết chữ hoa đẹp
cách viết chữ M, N hoa
 1. Cách viết chữ hoa chữ N

Đặc điểm: Cao 5 li , viết 3 nét .

Cấu tạo:

 • Nét 1 là nét móc ngược trái
 • Nét 2 là nét thẳng xiên
 • Nét 3 là nét móc xuôi phải hơi nghiêng

Cách viết:

 • Nét 1đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét móc ngược trái từ dưới lên hơi lượn sang phải khi chạm tới đường kẻ 6 thì dừng lại.
 • Nét 2 từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng xiên, dừng bút ở đường kẻ 1
 • Nét 3 từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét móc xuôi phải từ dưới lên (hơi nghiêng sang phải) đến đường kẻ 6 thì lượn xong xuống, dừng bút ở đường kẻ 5.

Tiếp theo cách viết chữ hoa các chữ O,P,Q,R.