Chữ cái tiếng việt viết hoa

1863

Chữ cái tiếng việt viết hoa các chữ nhóm 4 và 5

Chữ cái tiếng việt viết hoa hay thường tùy thuộc vào vị trí và mục đích sử dụng của con chữ. Sau khi nắm được kỹ thuật viết chữ cái thuộc nhóm 1, 2 và 3. Trong bài viết này, chudep.com.vn giới thiệu đến các bạn cách viết chữ hoa của nhóm 4 : S, K, V, H và nhóm 5: O, Q

  1. Chữ cái tiếng việt viết hoa nhóm 4
  • Nhận xét chung chữ

+ Chiều cao: cả 4 chữ đều có chiều cao là 2,5 đơn vị.

+ Chiều rộng: 2 đơn vị không tính các nét móc. Riêng chữ S rộng 1,5 đơn vị.

  • Hướng dẫn cách viết chữ S

+ Điểm đặt bút: trên đường kẻ ngang thứ 2.

+ Hướng di chuyển: đưa bút xuống dưới vòng trái lên độ cao 2,5 đơn vị tạo móc trên của chữ, tiếp tục sổ lượn giống như nét sổ lượn của chữ. Nét cong trên rộng 1 đơn vị, nét cong dưới rộng 1,5 đơn vị.

chữ cái tiếng việt viết hoa
Cách viết chữ S hoa
  • Cách viết chữ: K, V, H

Áp dụng cách viết chữ S để viết các chữ K, V, H. Tuy nhiên khi viết cần chú ý:

+ Chữ K nét thứ nhất giống chữ S nhưng nét cong trên bằng nét cong dưới, điểm thắt của nét móc ở giữa chữ.

+ Chữ V nét thứ nhất giống chữ S nhưng dừng bút ở đường kẻ đậm rồi đưa ngược lên giống nét của chữ N.

+ Chữ H chú ý nét khuyết dưới to hơn nét khuyết trên một chút.

  1. Chữ cái tiếng việt viết hoa nhóm 5: O, Q
  • Nhận xét chung về chữ

+ Chiều cao: các chữ đều có chiều cao là 2,5 đơn vị.

+ Chiều rộng: 2 đơn vị

  • Hướng dẫn cách viết chữ O

+ Điểm đặt bút: đường kẻ dọc cao 2,5 đơn vị, viết một nét cong tròn đều, cong kín từ điểm đặt bút sang trái, xuống dưới, sang phải tiếp xúc vào các đường kẻ dọc. Khi nét cong trùng với điểm đặt bút thì vòng vòng trong thành một móc tròn rộng một đơn vị.

chữ cái tiếng việt viết hoa
Cách viết chữ O, Ô, Ơ hoa
  • Cách viết chữ Q

Tương tự như viết chữ O, nhưng chú ý khi viết chữ Q thì nét móc của chữ Q giống hình dấu ngã.

Nét đặc trưng của hai nhóm chữ này là các nét cong, người viết cần rèn luyện viết các nét hài hòa, cân đối. Cũng giống như các nhóm chữ khác, người viết có thể bắt đầu với mẫu chữ cỡ vừa. Chúc các bạn thành công.