Hướng dẫn cách viết chữ Hoa đẹp (tiếp theo)

2532
cách viết chữ hoa
cách viết chữ hoa

Cách viết chữ hoa như thế nào nhanh và dễ thực hiện nhất

Trong bài viết này chudep.com.vn xin hướng dẫn cách viết chữ hoa đẹp của nhóm chữ còn lại trong bảng chữ cái Tiếng việt.

a. Nhóm 2: chữ P, R, B, D

– Độ cao: 2,5 đv

– Độ rộng: 2 đv không kể các nét móc.

Cách viết chữ hoa: chữ P

– Nét thứ nhất đặt bút giữa ô đv thứ 3, sổ lượn trái 1 nét đậm, cong hết 1 ô đv thứ nhất, dừng bút giữa ô.

– Nét thứ hai đặt bút trên đường kẻ ngang 2, kéo xuống dưới uốn cong trái, cong đều lên vị trí 2,5 đv, tiếp tục cong phải đến sát đường kẻ dọc xuống dưới đến giữa chữ rồi móc vào trong, dừng bút thấp hơn đường kẻ ngang 2.

Hướng dẫn cách viết chữ Hoa đẹp
Cách viết chư P hoa

+ Tương tự viết được chữ R, B, D

Chú ý: + Chữ R B khác chữ P ở nét xoắn và móc.

+ Chữ B khác chữ  R ở nét móc và nét cong trên nhỏ hơn.

+ Chữ D chỉ viết một nét liền mạch

b. Nhóm 3: chữ C, G, S, L, E, T

– Độ cao: 2,5 ô

– Độ rộng: 2 ô không kể các nét móc

Cách viết chữ hoa chữ C:

– Đặt bút trên đk dọc cao 2,5 đv viết nét cong sang trái 1 đv (1 li) tiếp xúc với đk dọc, tiếp tục cong xuống đến điểm giữa chiều cao của chữ, cong phải lên vị trí 2,5 đv rồi cong liên tục đến đk đậm, cong lên 1 đv rồi cong xuống 1/2 đv dừng bút giữa ô.

Chú ý: Cần xác định đánh dấu các điểm đường cong chữ C đi qua

Hướng dẫn cách viết chữ Hoa đẹp
Cách viết chữa C hoa đẹp

– Tương tự viết được các chữ G, S, L, E, T

– Cần chú ý điểm khác biệt của các chữ so với chữ C

+ Chữ G viết như chữ C rồi thêm nét khuyết dưới

+ Chữ S L thân chữ là nét sổ lượn.

+ Chữ E nét cong ở phần trên hỏ hơn, điểm thắt chữ E là ở điểm giữa chiều cao của chữ.

+ Chữ T khác chữ C ở điểm đặt bút và hướng di chuyển, thân chữ T gần giống chữ C nhưng cong hơn.

c. Nhóm 4: chữ I, K, V, H

– Độ cao chư K, V, H: 2,5 đv

– Độ rộng: 2 đv (không tính các nét móc)

Riêng chữ I rộng 1,5 đv.

Cách viết chữ hoa chữ I:

– Điểm đặt bút : trên đường kẻ ngang thứ 2

– Hướng di chuyển : Đưa bút xuống dưới vòng trái lên độ cao 2,5 đv tạo móc trên của chữ, tiếp tục sổ lượn giống như nét sổ lượn của chữ. Nét cong trên rộng 1đv nét cong dưới rộng 1.5 đv.

Hướng dẫn cách viết chữ Hoa đẹp
Cách viết chữ I hoa đẹp

+ Tương tự viết được chữ  K, V, H

– Chữ K nét thứ nhất giống chữ I nhưng nét cong trên bằng nét cong dưới, điểm thắng của nét móc ở giữa chữ.

– Chữ V nét thứ nhất giống chữ I nhưng dừng bút ở đk đậm rồi đưa ngược lên giống nét của chữ N.

Chúc các bạn thành công.