Cách viết chữ m đẹp thường và hoa

2887

Luyện tập các cách viết chữ m đẹp

Cách viết chữ m đẹp phụ thuộc vào khoảng cách cân đổi giữa các nét. Chữ m viết hoa được viết 2 kiểu, bạn có thể sử dụng bất kì kiểu nào tùy sở thích tuy nhiên kiểu 1 được sử dụng phổ biến hơn.

 1. Cách viết chữ m đẹp thường

Chữ m thường cấu tạo gồm nhiều nét móc kết hợp lại với nhau.

 • Nét 1: móc xuôi trái

Đặt bút giữa đường kẻ 2 và đường kẻ 3 viết nét móc xuôi trái chạm đường kẻ 3. Dừng bút ở đường kẻ 1

 • Nét 2: móc xuôi trái

Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên gần đường kẻ 2 để viết tiếp nét móc xuôi thứ hai có độ rộng nhiều hơn độ rộng nét 1. Dừng bút ở đường kẻ 1

 • Nét 3: móc hai đầu

Từ điểm dừng bút của nét 2, rê bút lên gần đường kẻ 2 để viết tiếp nét móc hai đầu, độ rộng bằng nét 2. Dừng bút ở đường kẻ 2.

cách viết chữ m đẹp
Cách viết chữ m đẹp thường
 1. Cách viết chữ M hoa (kiểu 1)

Chữ M hoa kiểu 1 cấu tạo gồm 4 nét: móc ngược trái, nét thẳng đứng – thẳng xiên và móc ngược phải.

 • Nét 1: móc ngược trái

Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét móc từ dưới lên, hơi lượn sang phải, khi chạm tới đường kẻ 6 thì dừng lại

 • Nét 2: thẳng đứng

Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút lên viết nét thẳng đứng (cuối nét hơi lượn sang trái một chút). Dừng bút ở đường kẻ 1

 • Nét 3: thẳng xiên

Từ điểm dừng bút của nét 2 chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng xiên (hơi lượn ở hai đầu) từ dưới lên, tới đường kẻ 6 thì dừng lại

 • Nét 4: móc ngược phải

Từ điểm dừng bút của nét 3 chuyển hướng đầu bút để viết nét móc ngược phải, dừng bút trên đường kẻ 2.

cách viết chữ M hoa
Cách viết chữ M hoa
 1. Cách viết chữ M hoa (kiểu 2)

Chữ M hoa kiểu 2 cấu tạo gồm 3 nét: móc hai đầu, móc xuôi và lượn ngang

 • Nét 1: móc hai đầu

Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc hai đầu, hai đầu đều lượn vào trong. dừng bút giữa đường kẻ 2

 • Nét 2: móc xuôi trái

Từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút lên đoạn nét cong ở đưởng kẻ 5 viết nét móc xuôi trái , dừng bút ở đường kẻ 1

 • Nét 3 lượn ngang và cong trái

Từ điểm dừng bút của nét 2 lia bút lên đoạn nét móc ở  đường kẻ 5 viết nét lượn ngang rồi chuyển hướng  đầu bút trở lại để viết tiếp nét cong trái dừng bút ở đường kẻ 2

Chú ý: cần ước lượng 2 khoảng cách đều nhau

Giữa nét 1 và nét 2, giữa nét 2 và nét 3 tạo vòng xoắn nhỏ khi viết nét lượng ngang liền với cong trái nét 3.

cách viết chữ M hoa
Cách viết chữ M hoa (kiểu 1)

Khi viết cần chú ý điểm đặt bút, dừng bút và các đường nét chữ đi qua. Viết đúng quy trình và mẫu của chữ này thì mới chuyển qua chữ khác. Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan:” Cách viết chữ e thường và hoa“.