Bảng chữ cái Tiếng Việt viết thường

1780

Hướng dẫn cách viết chữ i trong bảng chữ cái

Bảng chữ cái gồm 29 chữ, mỗi chữ đều có hai hình thức viết in lớn – nhỏ, còn được gọi là “chữ hoa” và  “chữ viết thường”. Có thể luyện viết theo thứ tự chữ trong bảng chữ cái hoặc chia thành nhóm chữ có nét tương đồng.  Trong bài viết này, chudep.com.vn gửi đến các bạn cách viết chữ i ngắn viết thường và viết hoa.

  1. Cách viết chữ i thường

Chữ i cấu tạo gồm 2 nét: nét hất, nét móc và nét chấm

  • Nét 1: nét hất

Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét hất, đến đường kẻ 3 thì dừng lại

  • Nét 2: nét móc ngược phải

Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút ở đường kẻ 2.

  • Nét 3: nét chấm (dấu chấm)

Đặt dấu chấm trên đầu nét móc, khoảng giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4 để tạo thành chữ i.

bảng chữ cái tiếng việt
Cách viết chữ i thường
  1. Cách viết chữ I hoa

Chữ I cấu tạo gồm 2 nét: nét cong và móc ngược

  • Nét 1: nét cong trái và lượn ngang

Đặt bút trên đường kẻ 5 viết nét cong trái rồi lượn ngang giống nét đầu ở chữ hoa h va i. Dừng bút trên đường kẻ 6

  • Nét 2: móc ngược trái

Từ điểm dừng bút của nét 1, hơi lượn xuống để viết nét móc ngược trái, khi chạm đường kẻ 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong. Dừng bút trên đường kẻ 2

Chú ý: chân nét móc rộng hơn nét cong ở đầu chữ.

 

bảng chữ cái tiếng việt
Cách viết chữ I hoa

Để quá trình luyện viết dễ dàng hơn, bạn nên tập quen cách viết các nét cơ bản trong bản chữ cái. Sau khi thành thục việc viết chữ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.