Cách viết chữ p đep thường và hoa

2668

Hướng dẫn cách viết chữ p đẹp trong bảng chữ cái Tiếng Việt

Sau các bước tập viết chữ o là cách viết chữ p đẹp. Chữ p hoa và thường khá khác nhau về cách viết và mẫu chữ.

 1. Cách viết chữ p đẹp thường

Chữ p thường cấu tạo gồm 3 nét: nét hất, nét thẳng và nét móc

 • Nét 1: nét hất

Đặt bút trên đường kẻ 2 (trên), viết nét hất, dừng bút ở đường kẻ 3 (trên)

 • Nét 2: nét thẳng đứng

Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng viết tiếp nét thẳng đứng, dừng bút ở đường kẻ 3 (dưới).

 • Nét 3: móc hai đầu

Từ điểm dừng bút của nét 2, rê bút lên đến gần đường kẻ 2 (trên) để viết tiếp nét móc hai đầu chạm đường kẻ 3 phía trên. Dừng bút  ở đường kẻ 2(trên).

cách viết chữ p đẹp
cách viết chữ p đẹp
 1. Cách viết chữ P hoa

Chữ P hoa cấu tạo gồm 2 nét: nét móc và nét cong

 • Nét 1: móc ngược trái

Đặt bút trên đường kẻ 6, hơi lượn bút sang trái để viết nét móc ngược trái, đầu móc cong vào phía trong, dừng bút trên đường kẻ 2

 • Nét 2: cong trên

Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 5 (bên trái nét móc) viết tiếp nét cong trên, cuối nét lượn vào trong, dừng bút gần đường kẻ 5

Chú ý: độ cong ở hai đầu của nét cong trên không đều nhau, phần cong bên trái rộng hơn phần cong bên phải.

Cách viết chữ p hoa
Cách viết chữ p hoa
 1. Cách viết chữ q thường

Chữ q thường cấu tạo gồm 2 nét: nét cong và thẳng đứng

 • Nét 1: cong kín

Đặt bút phía dười đường kẻ 3 (trên) một chút, viết nét cong kín (từ phải sang trái, như chữ o), dừng bút ở điểm xuất phát

 • Nét 2: thẳng đứng

Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 3 (trên) viết nét thẳng đứng, dừng bút ở đường kẻ 3 (dưới).

cách viết chữ q thường
cách viết chữ q thường
 1. Cách viết chữ Q hoa

Chữ Q hoa cấu tạo gồm 2 nét: cong kín và lượn ngang

 • Nét 1: cong kín

Đặt bút trên đường kẻ 6, đưa bút sang trái để viết nét cong kín (phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ đến đường kẻ 4 thì lượn lên một chút rồi dừng bút.(như chữ hoa o)

 • Nét 2: lượn ngang

Từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút xuống gần đường kẻ 2 (bên trong nét cong thứ nhất) viết nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài, dừng bút trên đường kẻ 2

cách viết chữ q hoa
cách viết chữ q hoa

Chữ p là một trong những chữ viết khá khó trong bảng chữ cái, nó thuộc chữ hoa nhóm 2. Khi viết bạn cần chú ý hướng dẫn các bé điểm đặt bút, dừng bút và độ cong của các nét. Chúc các bạn thành công.